Belangrijkste tips voor ouders, kinderen en volwassenen

Tips voor kinderen:

Veel (jonge) kinderen zijn bij een heldere structuur gebaat. Maak bijvoorbeeld elke week met uw kind een planning van wat ze moeten en kunnen doen. Maak voor de allerjongste gebruik van pictogrammen en zorg dat voor iedereen in het gezin het schema op een herkenbare plek hangt zodat iedereen weet wat de planning is.

Maak zo min mogelijk gebruik van woorden zoals soms of misschien. Dit zorgt voor onduidelijkheid en verwarring en daaruit kan onbegrip ontstaan of zelfs een woede-uitbarsting. Wanneer u niet zeker een antwoord weet, kan u het beste bijvoorbeeld zeggen dat u hierop terugkomt en dat u dit z.s.m. laat weten. Houd in de gaten dat uw kind zich geen zorgen maakt.

Vraag elke dag na school hoe het is gegaan en wees dan alert op signalen die uw kind geeft. Het is namelijk vaak dat ze op cognitief niveau goed scoren en sociaal wat minder. Betrek ook andere familieleden in dit proces zodat zij kunnen helpen bij de omgang met uw kind.

Koester de wensen van uw kind. Bijvoorbeeld: uw kind heeft graag een stroopwafel, beloon hem hiermee als hij iets goed heeft gepresteerd of juist gevoelens of emoties in een bepaalde situatie ontwikkeld heeft. Uw kind leert zo dat goed gedrag beloond wordt en zal beter gaan presteren tijdens zijn studie of op school.

Wordt de situatie onoverzichtelijk en heeft u geen invloed op uw kind? Zoek dan op tijd hulp. Een professionele zorgverlener heeft vaak jaren ervaring met complexe kinderen en kan u hier dus bij ondersteunen. U zult merken dat het zowel u als uw kind rust geeft.

Tips voor volwassenen:

Ieder individu met autisme is uniek. Zorg ervoor dat u uw talenten erkent, maar ook uw zwakke punten en werk hieraan. U kunt dit doen door bijvoorbeeld het maken van een planning voor uzelf of door hulp te zoeken bij een professional.

Zorg dat de dagelijkse gewoontes hetzelfde zijn. Maak daarnaast elke week een lijstje met dingen die deze week af moeten zijn of die u gedaan wilt hebben. Wanneer u dit op verschillende momenten of verschillende dagen inplant, zult u merken dat alles aan het einde van de week af is.

Maak een goede afweging van wat u zegt tegen een ander. Gevoelens zijn vaak niet uw sterkste punt, maar probeer niet te veel in één keer te vertellen tegen mensen. Uit de praktijk blijkt dat dit juist afschrikt. Werk gedoseerd en leer een persoon eerst goed kennen.

Er zijn veel lotgenoten zowel bij de ggz alsmede online. Probeer met die mensen in contact te komen en elkaar tips te geven hoe u een situatie tackelt. U zult naar verloop van tijd merken dat u steeds beter in uw vel gaat zitten.

Last but not least: zorg ervoor dat u ook leert taken uit handen te geven. Dit geeft heel veel rust in uw hoofd!